Reconstruction Of Bottle Gourd Genome

تطوير جينوم القرع الزجاجي سيطور من كل الصناعات المرتبطة به

Lagenaria siceraria. Credit: Wikipedia/CC BY-SA 3.0 القرع الزجاجي . المصدر : Wikipedia/CC BY-SA 3.0

العربية

Share: