New Promising Period of Craniofacial Genetics

حِقبَةٌ جديدةٌ واعدةٌ لعلم الوراثة القحفي الوجهي

This study highlights research on facial development, birth defects and natural variation. Credit: Peter Claes and Mark D. Shriver. تسلط هذه الدراسة الضوء على الأبحاث الخاصة بتطور الوجه والعيوب الخلقية والتغيرات الطبيعية. حقوق نشر الصورة محفوظة: Peter Claes and Mark D. Shriver.

العربية

Share: