How Serotonin Affects Fat Burning

آلية تأثير السيروتونين على عملية حرق الدهون

Model depicting the FLP-7/NPR-22 neuroendocrine axis that underlies the 5-HTergic control of body fat loss. credit: Lavinia Palamiuc et al, 2017, Nature Communications نموذج يصورألية تأثير الهرمون العصبي ومستقبله (FLP-7 / NPR-22) على حرق الدهون عبر تحفيز مسلك (5-HTergic ). المصدر: Lavinia Palamiuc et al, 2017, Nature Communications

العربية

Share: